سوالها وجوابها

صفحه اصلی
روشهای جراحی
دلیل انتخاب ما
درباره دکترعرفان
لیزر
سوالها وجوابها
سخن بیماران
ارتباط باما
سؤالاتی که مکرر پرسیده میشوند

1. چرا مرکز دکتر عرفان را انتخاب کنیم ؟

2. دیگر بیماران دکتر چه می گویند؟

3.چگونه می توان با دکتر ارتباط برقرار نمود؟

4.آیا اصلاح بینائی برای من مناسب است؟

5.آیا بعد از جراحی لیزیک میتوانم رانندگی کنم؟

6. چه نوع بی حسی برای جراحی کاربرد دارد؟

7. آیا جراحی لیزیک دردناک است؟

8. چه مدت طول میکشد که چشم ها بعد از جراحی ترمیم شوند؟

9. چه مدت بعد از جراحی میبا یست استراحت کرد و از کار دور بود؟

10. آیا بعد از جراحی لیزیک میتوانم ورزش کنم؟

11. جمله لیزیک Lasik به چه مفهومی گفته میشود؟

12. چه مدتی است که لیزیک بکار گرفته شده است؟

13. چرا لیزیک یک پیشرفت در جراحی بینائی مورد توجه قرار گرفته است؟

14. چه افرادی از لیزیک نفع میبرند؟

15. آیا هنوز لیزیک یک روش تحقیقی است؟

16. اگر من جراحی لیزیک شده باشم و با گذشت زمان بینائی ام تغییر کند میتوانم مجددا آنرا انجام دهم ؟

17. جراحی لیزیک چقدر طول میکشد؟

18. چه مدتی طول میکشد تا من بینائی کامل بدست آورم؟

19. آیا بعد از جراحی لیزیک نیازی به عینک خواهد بود؟

20. آیا لیزیک یک روش مطمئن است؟

21. چه کسانی کاندیدای مناسب جراحی لیزیک است؟

22. من از لنز تماسی استفاده میکنم چه مدت قبل از عمل نباید لنز ها گذاشته شوند؟

23. آیا هر دو چشم همزمان جراحی خواهند شد؟


ایمن