دلایل انتخاب ما

صفحه اصلی
روشهای جراحی
دلیل انتخاب ما
درباره دکترعرفان
سوالها وجوابها
سخن بیماران
ارتباط باما
دلایل زیادی وجود دارد که مرکز جراحی های لیزیک دکترعرفان اولین انتخاب برای این نوع جراحی میباشد

تجربه

دکتر عرفان سا لیان متمادی است که با بکار بردن روش های متفاوت و پیشرفته هزاران جراحی در این زمینه ارائه نموده است ایشان از سال 1983(1362) جراحی های مختلف چشم بخصوص جراحی کاتاراکت(آب مروارید) همراه با کار گذاری لنزهای داخل چشمی را با موفقیت انجام داده است همچنین ایشان در مورد بیمارانی که سا لیان قبل جراحی شده اند و اکنون از جراحی قبل راضی نیستند تبحر خاصی در اصلاح اینگونه بیماران دارند.

تعهد واطمینان

بررسی های دقیق ومطمئن شامل معاینات مکرر و اندازه گیری ها و چک های اختصاصی بادستگاه قبل از هر عمل،دستگاه هايی که از نظر علمی ، فنی وهنری سرآمد و پیشرفته ترین دستگاه های موجود در دنیا هستند ،این دستگاه ها شامل لیزر هایTecnolas217Z100،َAllegretto که امواج آنها بصورت نقاط پروازی در سطح قرنیه همراه با رادار مخصوص جهت کنترل و اعمال اثر به نقطه مورد نظر و تجهیز سیستم تشخیص عنبیه(IRIS) که دقت اصلاح بینائی را در سطح بسیار پیشرفته مهیا میسازد.


اصلاح بینائی بطریقه personalized یا اختصاصی

بخاطر اینکه دکتر عرفان پیشکسوت و محقق در این زمینه هستند قادرند روش پیشرفته تری از جراحی لیزیک معمولی را به شما پیشنهاد نمایند در این روش جراحی بصورت اختصاصی با نامCustomized ablationکه مناسبترین روش در اینگونه جراحی ها ست انجام خواهد شد این حا لت در شرایطی است که شما کاندیدای مناسبی برای جراحی به روش معمولی نیستید.در واقعWavefront tech (فن آوری امواج خروجی از چشم) قسمتی ازلیزر درمانی شماست.نرم افزار Wavefrontبه ما اجازه میدهد که اختلالات کوچکی که بصورت فردی و فقط در چشم های شما وجود دارد اصلاح شود در این حالت بینائی شما از دید 20/20 بیشتر خواهد شد که به آن بینائی بیش از حا لت طبیعی یا Super vision گفته میشود.


مط‌مئن‌