دلایل زیادی وجود دارد که مرکز جراحی های لیزیک دکترعرفان اولین انتخاب برای این نوع جراحی میباشد

تجربه

دکترعرفان سالیان متمادی است که تجربه این نوع جراحی را داراست انجام هزاران جراحی موفق و با روشهای متعدد گواه این مطلب میباشد.
مطالعه بیشتر


تعهد و اطمینان

قبل از عمل جراحی بررسی های متعدد و اندازه گیری  های دقیق وتنظیم دستگاه ها قبل از هر جراحی.
مطالعه بیشتر


انجام عمل اختصاصی

بخاطر اینکه دکتر عرفان یکی از محققین در این زمینه میباشند ایشان توانایی آن را دارند که روشهای دیگری بجز روش معمولی لیزیک را به شما پیشنهاد نمایند.در درمان اختصاصی مناسب ترین روش برای اصلاح دید شما بکار گرفته خواهد شد بخصوص اگر شما کاندیدای خوبی برای روش معمولی نباشید.
مطالعه بیشتر

انستیتوی بینائی دکتر عرفان

مینماید (crystalens HD)پیشنهادی در مورد لنز های داخل چشمی . 

دقیقا همه کسانی را میشناسند که جراحی لیزیک شده اند ولی این شناخت در مقابل بیش از ده میلیون نفر که فقط در امریکا جراحی لیزیک شدهاند آنچنان قابل توجه نیست. اجازه بدهید مشخص کنیم آیا شما کاندیدای مناسبی برای اینگونه جراحی میباشید. موارد زیر وضیعت های شایعی هستند که از دیدن افراد جلوگیری مینمایند


 

تخصص ،تکنیک وفن آوری
صفحه اول

صفحه اصلی
روشهای جراحی
دلیل انتخاب ما
درباره دکترعرفان
سوالها وجوابها
سخن بیماران
ارتباط باما